Erfbelasting

Iedereen kan geconfronteerd worden met een overlijden in de naaste omgeving. In dat geval moet er misschien een aangifte erfbelasting ingevuld worden. Odin Adviseurs kan deze voor je invullen.