Veelgestelde vragen
Wat houdt Horizontaal toezicht in?

Horizontaal toezicht houdt in dat de Belastingdienst op basis van vertrouwen samen met jullie en ons als fiscaal adviseur samenwerkt.

In het verleden controleerde de Belastingdienst de aangifte altijd achteraf. Dit houdt in dat je langer in onzekerheid zit en het langer duurt voordat de definitieve aanslag wordt opgelegd.

Als jij ook op basis van wederzijds vertrouwen wil werken met de fiscaal adviseur en de Belastingdienst, is deelname aan horizontaal toezicht iets voor jou. 

De voordelen van horizontaal toezicht zijn:

  • snel duidelijkheid en niet lang wachten op de aanslag van de Belastingdienst
  • minder snel controles door de Belastingdienst
  • vooraf overleg met de Belastingdienst inzake onzekere standpunten
  • vragen worden snel beantwoord

Vraag bij ons na wat de voorwaarden zijn om deel te kunnen nemen aan het convenant horizontaal toezicht.

Hoe werkt middeling?

Bij een sterk wisselend inkomen uit werk en woning wordt het ene jaar mogelijk veel belasting betaald en het andere jaar minder. Wellicht kun je dan gebruik maken van ‘middeling’ voor een meer gelijkmatige belastingheffing.

Bij middeling wordt het inkomen van drie aaneengesloten jaren opgeteld en daarna door drie gedeeld. Over dat nieuwe gemiddelde inkomen wordt de belasting berekend.

Als het middelingsvoordeel voor die drie jaren samen groter is dan € 545, dan krijg je dit voordeel terug.

Ieder kalenderjaar mag maar één keer gebruikt worden voor de berekening van de middeling.

Odin Adviseurs kan berekenen of je in aanmerking komt voor middeling.

Wanneer voldoet u aan het urencriterium?

Om te voldoen aan het urencriterium moeten er tenminste 1.225 uren per jaar besteed worden aan de onderneming. Bij de uren die besteed zijn aan de onderneming tellen niet alleen de directe uren, maar ook de indirecte uren mee, zoals bijvoorbeeld de uren voor administratie, werving van opdrachten, reistijd en werkvoorbereiding. Daarnaast dient meer dan 50 % van de totaal gewerkte uren besteed te zijn aan de onderneming.

Voor starters en arbeidsongeschikten gelden andere eisen met betrekking tot de bestede uren.

Als je hier graag meer informatie over wilt, neem dan contact op met ons.

Wat is zelfstandigenaftrek?

Zelfstandigenaftrek is een aftrekpost waar je als ondernemer recht op hebt als je voldoet aan het urencriterium. Het bedrag mag je aftrekken van de belastbare winst uit onderneming en is dus een vermindering van het belastbare inkomen. 

Vanaf 2021 gaat deze aftrek stapsgewijs omlaag, het bedrag van de zelfstandigenaftrek is voor 2022 € 6.310. In 2023 is de aftrek nog € 5.660.

Bel ons gerust voor meer informatie!

Voor starters en arbeidsongeschikten gelden andere eisen met betrekking tot de bestede uren.

Als je hier graag meer informatie over wilt, neem dan contact op met ons.

Hoeveel mag ik belastingvrij schenken?

Het belastingvrije bedrag hangt af van de relatie tussen schenker en ontvanger, en het doel waarvoor het geld wordt gebruikt.

  • van ouders aan kinderen is de vrijstelling voor 2022 € 5.677 (2023 € 6.035)
  • van grootouders aan kleinkinderen bedraagt vrijstelling voor 2022 € 2.274 (2023 € 2.418)

Onder voorwaarden is het mogelijk een eenmalig verhoogde belastingvrije schenking te doen aan kinderen onder de 40 jaar. Hiervoor dient wel een aangifte schenkbelasting te worden gedaan, uiterlijk binnen twee maanden na het einde van het jaar waarin de schenking is gedaan.

Wil je meer schenken, dat kan natuurlijk, maar daar ben je dan wel schenkbelasting over verschuldigd.

Wil je meer weten over schenken, de voorwaarden en de tarieven? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag verder.

Wat is de kleineondernemersregeling (OVOB) omzetbelasting

De kleineondernemersregeling (voorheen KOR) is een vrijstelling voor de btw. Deelname aan deze regeling verminderd de administratieve verplichtingen. Een ondernemer die in Nederland gevestigd is en niet meer dan € 20.000 omzet per kalenderjaar heeft, kan hier gebruik van maken. Als je voldoet aan de voorwaarden én gebruik maakt van de regeling, bereken je geen btw aan klanten en er hoeft geen btw-aangifte meer gedaan te worden. Er kan dan ook geen btw teruggevraagd worden over de kosten en investeringen. 

Als je hier graag meer informatie over wilt, neem dan contact op met ons.

Auto zakelijk of privé?

Om hier een goed antwoord op te geven zijn diverse gegevens nodig. De uitkomst van deze vraag is van veel factoren afhankelijk en erg complex.


Wij kunnen voor jou berekenen wat het voordeligst is.

Als je hier graag meer informatie over wilt, neem dan contact op met ons.