Veelgestelde vragen

Om hier een antwoord op te kunnen geven hebben wij diverse gegevens nodig. Want de uitkomst van deze vraag is van veel factoren afhankelijk en erg complex.

Bij Odin Adviseurs kunnen we uiteraard berekenen wat het meest voordelige is.

Een factuur moet aan een aantal zaken voldoen en er dienen zaken op vermeld te staan. U moet de volgende zaken verplicht vermelden op een factuur:

 • datum uitreiking factuur
 • opeenvolgend factuurnummer
  naam, adres en BTW nr. ondernemer
 • naam, adres afnemer
 • BTW nr. afnemer indien BTW verlegd of bij intracommunautaire verwerving (verkoop buitenland)
 • hoeveelheid en aard geleverde diensten
 • vergoeding per tarief, eenheidsprijs exclusief BTW
 • toegepast BTW tarief
 • te betalen BTW in euro’s
 • voor zover van toepassing aanduiding van bepaalde vrijstellingen

Er is nog een aantal vereisten in bepaalde bijzondere gevallen. Hierover kunt u contact opnemen met Odin Adviseurs.

Alleen kosten die u maakt voor de zakelijke belangen van uw onderneming zijn aftrekbaar, oftewel de kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van uw onderneming en de kosten die rechtstreeks op uw onderneming betrekking hebben.

U kunt hierbij denken aan:

 • inkoop materiaal
 • personeelskosten / diensten door derden
 • huisvestingskosten
 • telefoonkosten
 • autokosten
 • verzekeringen
 • administratiekosten
 • computerkosten
 • verkoopkosten
 • kantoorbenodigdheden
  Let op: voor sommige kosten geldt een beperkte aftrek.

Voor verdere uitleg over welke zakelijke kosten u mag opvoeren helpen wij u graag verder.

De belastingvrije schenking aan kinderen is in 2017 € 5.320,- en aan overige verkrijgers is dit bedrag € 2.129,-. Hiervoor hoeft ook geen aangifte schenkbelasting te worden ingediend.

Ook is het mogelijk om eenmalig een verhoogde belastingvrije schenking te doen aan kinderen onder de 40 jaar. Hiervoor gelden wel bepaalde voorwaarden en dient een aangifte schenkbelasting te worden ingediend. Deze aangifte dient uiterlijk 2 maanden na het einde van het jaar te worden ingediend.

Meer schenken mag natuurlijk ook, maar dan bent u daarover wel schenkbelasting verschuldigd.

Wilt u meer weten over schenken en de voorwaarden en tarieven? Neem dan contact op met Odin Adviseurs. Wij helpen u graag verder.

De kleine ondernemersregeling (KOR) betreft een regeling waarbij natuurlijke personen die ondernemer zijn, recht kunnen hebben op een gehele of gedeeltelijke korting op de verschuldigde omzetbelasting.

Deze korting geldt indien de verschuldigde omzetbelasting niet meer bedraagt dan € 1.883 op jaarbasis.

Wanneer er sprake is van omzet BTW verlegd, inkopen BTW verlegd of intracommunautaire verwerving (inkoop van goederen buiten Nederland maar binnen de EU) dan kan deze regeling niet zonder meer worden toegepast.

Wij kijken graag of u de kleine ondernemersregeling mag toepassen. Neem hiervoor contact met ons op.

Als u een sterk wisselend inkomen uit werk en woning heeft, betaalt u het ene jaar mogelijk veel belasting en een ander jaar minder. Wellicht kunt u dan gebruik maken van ‘middeling’ voor een meer gelijkmatige belastingheffing.

Bij middeling telt u het inkomen van 3 aaneengesloten jaren op en deelt die daarna door 3. Over dat nieuwe inkomen per jaar wordt de belasting berekend.

Het middelingsvoordeel moet wel groter zijn dan € 545,-.

U mag elk jaar maar 1 keer gebruiken voor de berekening van de middeling.

Odin Adviseurs kan berekenen of u in aanmerking komt voor middeling.

Zelfstandigenaftrek is een aftrek waar u als ondernemer recht op hebt als u voldoet aan het urencriterium. Dit is een bedrag dat u mag aftrekken van de belastbare winst uit ondernemen. Het verlaagt dus uw belastbaar inkomen. Het bedrag van de zelfstandigenaftrek is in 2017 net als in 2016 € 7.280,-.

Heeft u nog vragen over de zelfstandigenaftrek? Neem dan contact op met Odin Adviseurs.

Om te voldoen aan het urencriterium moet u ten minste 1.225 uren per jaar besteden aan de onderneming .

Daarnaast dient u meer dan 50% van de totaal gewerkte uren te besteden aan de onderneming (deze eis geldt niet voor starters).

Bij de uren die besteed zijn aan de onderneming tellen niet alleen de uren mee die u gefactureerd heeft maar ook indirecte uren. Denk hierbij aan het voeren van administratie, werving van opdrachten, reistijd en werkvoorbereiding.

Let op: voor starters en arbeidsongeschikten gelden iets andere eisen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Odin Adviseurs.

Load More