Besloten Vennootschap (B.V.)

Vennootschapsbelasting

Ook de B.V. of stichting dient jaarlijks aangifte te doen over het behaalde resultaat. Dit is de aangifte Vennootschapsbelasting. Wij kunnen uw aangifte vennootschapsbelasting voor uw onderneming verzorgen. Deponering stukken Kamer van Koophandel Jaarlijks dienen uw stukken gedeponeerd te worden bij de kamer van koophandel. Wij kunnen dit voor u

Lees verder »

Salarisadministratie

Het kan zijn dat uw onderneming zo is gegroeid dat u het niet meer alleen af kunt en dat u personeel in dienst moet nemen. Hier komt veel bij kijken, zoals het opstellen van contracten en het voeren van een personeels- en salarisadministratie. Odin Adviseurs heeft dit zelf in huis

Lees verder »

Advisering

Het kan zijn dat er in de loop van de tijd zoveel in de onderneming verandert dat er bepaalde zaken juridisch of belastingtechnisch beter of anders geregeld moeten worden. Wij kunnen u hierover adviseren en u begeleiden bij deze veranderingen.

Lees verder »

Financieringen

Het kan zijn dat u voor het investeren in uw onderneming een financiering bij een bank of andere financiële instelling nodig hebt. Deze instellingen vragen hiervoor vaak tussentijdse cijfers of een prognose. Odin Adviseurs begeleidt u graag bij het aanvragen van een financiering.

Lees verder »

Jaarrekening

Na afloop van ieder jaar dient er een jaarrekening van uw onderneming te worden samengesteld. Dit is noodzakelijk omdat het de basis is van uw aangifte inkomstenbelasting. Banken en andere financiële instellingen kunnen deze ook nodig hebben voor het verstrekken van financieringen of verzekeringen. Wij stellen graag uw jaarrekening voor

Lees verder »

Omzetbelasting / BTW

Als ondernemer krijgt u te maken met de belastingdienst. Er dient namelijk op regelmatige basis (maand, kwartaal of jaar) een aangifte omzetbelasting te worden ingediend. Wij kunnen dit voor u doen of u hierbij ondersteunen.

Lees verder »