Vennootschapsbelasting

Ook de bv of stichting dient jaarlijks aangifte te doen over het behaalde resultaat. Dit is de aangifte vennootschapsbelasting. Wij kunnen de aangifte vennootschapsbelasting voor jouw onderneming verzorgen.

Salarisadministratie

Is jouw onderneming zo gegroeid dat je het meer alleen af kunt? Dan kan je personeel in dienst nemen.  Hier komt veel bij kijken, zoals het opstellen van contracten en het voeren van een personeels- en salarisadministratie. Odin Adviseurs voert voor diverse klanten zelf de salarisadministratie en houdt contact met (verzuim)verkeringen en pensioenfondsen.

Advisering

Vinden er in je onderneming veranderingen plaats, wil je zaken beter of anders regelen, of groeit of krimpt je bedrijf? Wij adviseren je graag!

Financieringen

Heb je voor een investering in jouw onderneming een financiering bij een bank of andere financiële instelling nodig? Deze instellingen vragen hiervoor vaak tussentijdse cijfers of een prognose. Odin Adviseurs begeleidt je graag bij het aanvragen van een financiering.

Jaarrekening

Na afloop van ieder jaar dient er een jaarrekening van je onderneming te worden samengesteld. Dit is noodzakelijk omdat het de basis is van je aangifte inkomstenbelasting. Banken en andere financiële instellingen kunnen de jaarrekening ook nodig hebben voor het verstrekken van financieringen of verzekeringen. Wij stellen graag de jaarrekening voor je samen.

Omzetbelasting / BTW

Als ondernemer krijg je te maken met de Belastingdienst. Er dient namelijk op regelmatige basis (maand, kwartaal of jaar) een aangifte omzetbelasting te worden ingediend. Wij kunnen dit voor je doen of je hierbij ondersteunen.

Voeren administratie

Als ondernemer krijg je te maken met de wettelijke verplichting tot het voeren van een deugdelijke administratie. Odin Adviseurs heeft vele jaren ervaring in het verzorgen van administraties in diverse financiële pakketten. Wij hebben een diverse klantenportefeuille, waarin bijna elke mkb-er is vertegenwoordigd. Wij verzorgen graag jouw administratie of kunnen hierbij ondersteuning bieden. Wij werken […]

Opstarten administratie

Als startende ondernemer krijg je te maken met het voeren van een administratie. Hieraan zijn diverse wettelijke voorschriften verbonden. Laat je door Odin Adviseurs wegwijs maken in deze regels. Wij leggen het je graag uit!

Ondernemingsplan

Als je als starter een financiering wilt aanvragen, dan heb je een ondernemingsplan nodig. Wij hebben ruime ervaring in het opstellen van ondernemingsplannen en helpen en ondersteunen je hierbij graag.