WIEG: Wetsvoorstel Invoering Extra Geboorteverlof

Dit is het wetsvoorstel dat zorgt voor extra geboorteverlof voor de partner van de moeder en het pasgeboren kind. Het doel van het aanvullende geboorteverlof is om bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind en om de gelijke positie van vrouwen op de arbeidsmarkt […]

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers een vast contract te geven, zodat de werknemer meer zekerheid krijgt. De Wet werk en zekerheid (WWZ) heeft daar niet genoeg aan bijgedragen. Daarom treedt per 2020 de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking, die de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid moet verkleinen. Welke […]