WIEG: Wetsvoorstel Invoering Extra Geboorteverlof

Dit is het wetsvoorstel dat zorgt voor extra geboorteverlof voor de partner van de moeder en het pasgeboren kind. Het doel van het aanvullende geboorteverlof is om bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind en om de gelijke positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten. Wat heeft dit voor u als werkgever voor gevolgen?

Verlenging geboorteverlof

Vanaf januari 2019 wordt het geboorteverlof voor de partner verlengd naar één week. Deze week wordt geheel doorbetaald door de werkgever. Voorheen waren dit maar twee dagen. De kosten van deze week komen dus geheel voor úw rekening.

Dit verlof hoeft niet meteen de eerste week na de geboorte van het kind opgenomen te worden, maar dat kan ook in de eerste vier weken na de bevalling. Dus wanneer de partner binnen 4 weken na de bevalling dit geboorteverlof van een week (verspreid) opneemt, dient de werkgever dit door te betalen.

Invoering extra geboorteverlof

Ook staat er in de nieuwe wet dat partners in het eerste half jaar na de geboorte vijf weken extra geboorteverlof kunnen opnemen. Tijdens deze vijf weken heeft de werknemer recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon. Het UWV betaalt deze uitkering.
Het extra geboorteverlof kan opgenomen worden vanaf juli 2020.

 

Het wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer op 13 juni 2018 en dient vervolgens nog goedgekeurd te worden door de Eerste Kamer. In de wetgevingskalender vindt u de meest actuele stand van zaken betreffende het wetsvoorstel.

Andere berichten