Hoe werkt middeling?

Als u een sterk wisselend inkomen uit werk en woning heeft, betaalt u het ene jaar mogelijk veel belasting en een ander jaar minder. Wellicht kunt u dan gebruik maken van ‘middeling’ voor een meer gelijkmatige belastingheffing.

Bij middeling telt u het inkomen van 3 aaneengesloten jaren op en deelt die daarna door 3. Over dat nieuwe inkomen per jaar wordt de belasting berekend.

Het middelingsvoordeel moet wel groter zijn dan € 545,-.

U mag elk jaar maar 1 keer gebruiken voor de berekening van de middeling.

Odin Adviseurs kan berekenen of u in aanmerking komt voor middeling.