Contact

  Contactgegevens Venrayseweg 38, 5961 AG Horst 077 – 398 19 87 info@odin-adviseurs.nl KVK: 76206696

Wat houdt Horizontaal toezicht in?

In het verleden controleerde de belastingdienst uw aangifte altijd achteraf. Dit hield in dat u langer in onzekerheid zat en het langer duurde voordat u uw definitieve aanslag had. Dit betekent dat de belastingdienst op basis van vertrouwen samen met u en ons als fiscaal adviseur samenwerkt. De voordelen van Horizontaal Toezicht: U krijgt snel […]

Hoe werkt middeling?

Als u een sterk wisselend inkomen uit werk en woning heeft, betaalt u het ene jaar mogelijk veel belasting en een ander jaar minder. Wellicht kunt u dan gebruik maken van ‘middeling’ voor een meer gelijkmatige belastingheffing. Bij middeling telt u het inkomen van 3 aaneengesloten jaren op en deelt die daarna door 3. Over […]

Wanneer voldoet u aan het urencriterium?

Om te voldoen aan het urencriterium moet u ten minste 1.225 uren per jaar besteden aan de onderneming . Daarnaast dient u meer dan 50% van de totaal gewerkte uren te besteden aan de onderneming (deze eis geldt niet voor starters). Bij de uren die besteed zijn aan de onderneming tellen niet alleen de uren […]

Wat is zelfstandigenaftrek?

Zelfstandigenaftrek is een aftrek waar u als ondernemer recht op hebt als u voldoet aan het urencriterium. Dit is een bedrag dat u mag aftrekken van de belastbare winst uit ondernemen. Het verlaagt dus uw belastbaar inkomen. Het bedrag van de zelfstandigenaftrek is in 2017 net als in 2016 € 7.280,-. Heeft u nog vragen over […]

Hoeveel mag ik belastingvrij schenken?

De belastingvrije schenking aan kinderen is in 2020 € 5.515,- en aan overige verkrijgers is dit bedrag € 2.208,-. Hiervoor hoeft ook geen aangifte schenkbelasting te worden ingediend. Ook is het mogelijk om eenmalig een verhoogde belastingvrije schenking te doen aan kinderen onder de 40 jaar. Hiervoor gelden wel bepaalde voorwaarden en dient een aangifte […]

Wat voor kosten kan ik zakelijk opvoeren?

Alleen kosten die u maakt voor de zakelijke belangen van uw onderneming zijn aftrekbaar, oftewel de kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van uw onderneming en de kosten die rechtstreeks op uw onderneming betrekking hebben. U kunt hierbij denken aan: inkoop materiaal personeelskosten / diensten door derden huisvestingskosten telefoonkosten autokosten verzekeringen […]

Wat moet er allemaal op een factuur staan?

Een factuur moet aan een aantal zaken voldoen en er dienen zaken op vermeld te staan. U moet de volgende zaken verplicht vermelden op een factuur: datum uitreiking factuur opeenvolgend factuurnummernaam, adres en BTW nr. ondernemer naam, adres afnemer BTW nr. afnemer indien BTW verlegd of bij intracommunautaire verwerving (verkoop buitenland) hoeveelheid en aard geleverde […]

Auto zakelijk of privé?

Om hier een antwoord op te kunnen geven hebben wij diverse gegevens nodig. Want de uitkomst van deze vraag is van veel factoren afhankelijk en erg complex. Bij Odin Adviseurs kunnen we uiteraard berekenen wat het meest voordelige is.